9
   
  sosyal8.tr.gg
  Osmanlı Toprak Sistemi
 
Osmanlılarda Toprak Sistemi

A)MİRî ARAZİ:
Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Mirî toprakların baslıcaları sunlardır:
* Havass-ı Hümayun Toprakları:
Gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine giren topraklar olup, mukataa ve iltizam yoluyla yönetilirdi.
* Paşmaklık toprakları:
Gelirleri padisah kızlarına ve ailelerin bırakılan topraklardı.
* Malikâne toprakları:
Devlet adamlarına hizmetleri karsılığı mülk olarak verilen topraklardı.
* Yurtluk ve Ocaklık Toprakları:
Fetih sırasında bazı kumandanlara, hizmetlerine karsılık olmak üzere verilen topraklardır.
* Dirlik (Tımar)Toprakları:
Vergi geliri, devlet adamlarına ve askerlere hizmet veya maas karsılığı verilen topraklardır. Dirlik sahibi, toplanan verginin maas olarak ayrılan "Kılıç hakkı" olarak ayrılan bölümünden geriye kalanla CEBELÜ denilen tam teçhiatlı asker yetistirirdi.
Dirlik topraklar üçe ayrılırdı:  a)- Has b)- Zeamet c)- Tımar

B)MÜLK ARAZİ:
Mülkiyeti kisilere ait topraklardır. İki bölümde incelenebilir:
*Ösriyye (ösür topraklar):
Bu topraklar, fethedildiği zaman MÜSLÜMANLARA verilmis veya fethedildiğinde müslümanlara ait olan topraklardır. Bu gibi topraklar sahiplerinin malı olup, dilediği gibi kullanırlar, satabilirler, vakfe debilirler yada çocuklarına miras olarak bırakabilirlerdi. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak ÇİFT RESMİ, ürün vergisi olarak da "ÖSÜR" vergisini verirlerdi.
*Haraciye (Haracî topraklar):
Bu topraklar bir yerin fethinden sonra GAYRî MÜSLİM halkın elinde bırakılan,onlara mülk olarak verilen topraklardır. Sahipleri, dilediği gibi kullanırlar,satabilirler, vakfedebilirler yada çocuklarına miras olarak bırakabilirlerdi. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak HARAC-I MUVAZZAF ürün vergisi olarak da HARAC-I MUKASSEM vergisini verirlerdi.

C)VAKIF ARAZİ:
Gelirleri kişiler ya da devlet tarafından hayır kurumlarına  bırakılan topraklardı.

 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk