9
   
  sosyal8.tr.gg
  vatandaşlık -1 yazılı
 
 
 
MUSTAFA ÖZDAL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı   8.SINIFLAR
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ I.DONEM I.YAZILI DEĞERLENDİRME SINAVI
ADI SOYADI :
Sınıf- No        :                                                                                                                                 ---- A----
 
A -Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. (20 puan)
 
 
D
Y
1. Herkesin aynı işi yapması mümkün değildir.
 
 
2. Bütün ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılarız.
 
 
3. Sarışın veya esmer olmamız bizi diğerlerinden üstün yapar.
 
 
4. İnsanın farklı özelliklerinin olması hayatı zorlaştırır.
 
 
 5. Bütün insanlar özgürlük onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
 
 
 
 
 
 
 
B. Aşağıda   verilen evrensel değerleri eşleştiriniz.Tanımların başındaki numaraları, başındaki boşluğa yazınız. (20 puan)
 
1
“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.”Atatürk
 
İnsan kültürleri oluşturur.
2
“Düşünüyorum, o halde varım.”Descates
 
Duyguları vardır
3
“İnsan semboller(dil) üreten bir varlıktır.”Ernest Casirer
 
Hoşgörü
4
“Yaratılanı hoş gördük, yaratandan dolayı.”Yunus Emre
 
Düşünme kabiliyeti
5
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?” Mehmet Akif
 
Üretici, ifade etmek
 
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Doğru cevaplarının karşılığı 12x 5 = (60 puan)dır.

 “İnsan ancak çalıştığını kazanır.”
1.) Mevlana‘nın yukarıda verilen sözünden hareketle insanın hangi özelliğe sahip olduğuna ulaşılabilir?
a) İnsanlar konuşa konuşa anlaşır  
b) Emek-karşılık
c) Kültür oluşturma                           
d) Akıl ve ahlak
 
“İnsan, kendi yanlışlarından çok şey öğrenebilir.”
2.) Sigmund Freud ‘un yukarıda verilen sözünden hareketle insanın hangi özelliğe sahip olduğuna ulaşılamaz?
a) Empati                            b) Ders çıkarabilme
c) Kültür oluşturma        d) Özür dileyebilme
 
3.)Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşlarımızın olumlu özelliklerini görmemizi engelleyen tavır ve davranışlardan değildir?
a)Ön yargı   b)Dışlama c)Küçümseme d)Hoşgörü
 
 
 
 
          İfadeler
Benzer
Farklı
İlgilerimiz
 
 
Yeteneklerimiz
 
  x
Fiziksel Özelliklerimiz
 
  x
Giyim tarzımız
 
  x
Parmak İzimiz
 
x
4.) Verilen tablodan çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanlar birbirlerine benzemek istemezler
b) Her insan özeldir
c) İnsanların en önemli farklılığı parmak izidir
d) Yeteneklerimizi yeri geldiğinde değiştirebiliriz
 
5.) Kendini tanıyan insan ……..                  “
Yukarıda boş bırakılan cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse yanlış bir yargı olur?
a) gücünü, zayıflıklarını ve sınırlarını bilir
b) duygu ve düşüncelerinin farkında olur
c) başkalarını da tanımış olur
d) kişiler arası olumlu ilişkiler kurar
 
6.) Yukarıdaki görseli hangi değerle açıklayabiliriz?
a) Adalet b)Dostluk c)Dayanışma d)Özgürlük
 
7.) “İnsanların……………………sayesinde güçlüklerin üstesinden geldiklerini öğrendim."
Yukarıda boş bırakılan cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse yanlış bir yargı olur?
a) çalışkanlık b)adalet c)aşağılama d)dayanışma
 
8.)“İnsan, yaşadığı çevreyi geliştirmek, bu çevrenin yönetim ve işleyişine katılmak ister.”
Bu düşünceyi aşağıdakilerden hangisi desteklemez?
a)İnsan düşünen, düşüncelerini açıklayan bir varlıktır.
b)Belli bir toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal çevrede yaşayan bir varlıktır.
c)Üretime katılan, emeğinin hakça karşılığını almak için birlikte hareket eden bir varlıktır.
d)İnsanların bireysel farklılıkları deyince zeka, yetenek, kişilik gibi özellikleri vardır.
 
9.)”Ailesinin, fen lisesine gitmesi yönündeki ısrarına rağmen Melek, müziğe olan ilgisinden dolayı güzel sanatlar lisesini kazandı.”
Yukarıdaki bu cümleyi aşağıdakilerden hangisi desteklemez?
a)Başarılı olduğumuz alanlarda eserler ortaya koymalıyız.
b)İlgi, istek ve yeteneklerimizi göz ardı etmemeliyiz.
c)Birlikten kuvvet doğar.
d)Kendini geliştirmek için özgüven gereklidir.
 
 
Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın ben tunç muyum?
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben sac mıyım?
 
Ne var ise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da ben aç mıyım?
 
10.) Âşık Veysel’in yukarıda verilen şiirinde
I.   Eşitlik
II. Hoşgörü
III. Özgürlük
IV. Çalışkanlık
gibi kavramlardan hangilerine değindiği söylenebilir?
a) I ve II    b) I ve III    c) II ve III    d) III ve IV
 
11.) “Gece ile gündüzü nasıl ayırt edersiniz? Sorusuna bilge birinin verdiği cevap, “…..sabah olmuş, aydınlık başlamıştır.” Bu cevabın insani değerler bakımızdan, gerçek anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)Koyunla keçiyi ayırt ettiğimizde.
b)İncir ağacıyla, zeytin ağacını ayırt ettiğimizde.
c)İnsanları siyah mı beyaz mı diye ayırt etmediğimizde.
d)Asyalı ile Avrupalıyı ayırt ettiğimizde.
 
12.) Yukarıda verilen karikatürde insanlar arasında eksik olan hangi özelliğe değinilmiştir?
a) Adalet  b) Paylaşma c) Özgüven d) Hoşgörü
 

 
 
 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk