9
   
  sosyal8.tr.gg
  bulmaca - 6
 
TARİH BULMACASI
1                   x            
2                   x            
3                       x        
4                 x           x x
5             x                 x
6             x                 x
7         x         x            
8                   A   x        
9                   T         x x
10       x           A            
11               x   T     x      
12           x x     Ü       x x x
13           x       R x          
14                 x K            
1- Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaşın adı. Asya'da ve Avrupa'da devlet kuran Türk boyudur.
2- MÖ.1.YY.da , Van Gölü ve çevresinde, başkenti Tuşpa olan, önemli bir devlet kuran bir kavimdir. Orta Asya Türklerinde mezarların üstüne, ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü düşman sayısı kadar, (onları temsilen) taştan dikilen heykel.
3- Selçuklu vezirlerinden Nizamımülk'ün yazdığı eser.Büyük Hun İmparatorluğu hâkanı. Orta Asya”da yaşayan Hunların, bilinen ilk Hakanı Teoman'ın oğlu(Oğuz Kağan). 
4- Bilge Kağanın veziri ve kayınpederi, adına kitabe dikmiştir.Hilal taktiği de denilenTürklerin kullandığı meydan savaşı taktiğidir.
5- Kimi eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda genç şehzadelerin eğitimi ya da bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezirlere verilen san.Uygurların Göç Destanında anlatıldığı gibi Turfan denilen yere yerleşip, orada kurdukları mahalle şehirleri.
6- Friglerin kullandığı, tunçtan yapılmış , elbise ya da kemer tutturmaya yarayan çengelli iğne.Selçuklu vezirlerinden Nizamımülk'ün kurduğu medreseler.
7- En büyük kıta. Türklerde adet ve geleneklerden oluşan sözlü hukuk kuralları. Karahanlılar devletinin başkenti, İpek Yolunun önemli şehirlerinden biri.
8- Sekçuk Bey'in kurduğu,Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir, Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar.Uygurlar'ın yerleşik hayata geçmesi, şehirler kurması, bilim, edebiyat ve sanat alanında ilerlemesinde etkili olmuş dinleri.
9- Köktürk Devletinin ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminde dikilen yazılı taşlardır.
10- Orta Asya Türk Devletlerinde ölü gömülmesi ile ilgili dini tören.Uygurların, Ötüken bölgesinde, Ordu Balık da denilen başkentleri.
11- Türkiye'nin Asya Kıtasındaki topraklarına denir.Hükümdar çadırı. Gece ile gündüz sıcaklık farkı çok olan bir iklim çeşidi.
12- Parayı ilk bulan ve Kral Yolunu yapan devlet. Kök Türkler'in başkenti.
13- Deniz ve göl gibi su kütlelerine dökülen büyük akarsulara verilen ad. Anadolu'ya yazıyı getiren Mezopotamya uygarlığı. Araplarla Çinliler arasında 751 yılında yapılan ve bundan sonra Türklerin guruplar halinde Müslüman olduğu savaş.
14- Türk akınlarını durdurabilmek için , Çinliler tarafından yapılan büyük set, duvar.1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçuklulara tâbi Danişmentliler tarafından fethedilmiş, 1127 yılında Danişmentlilerden Emir Melik Mehmet Gazi'nin eline geçmiş, oğlu Melik Mehmet zamanında ise beyliğin başkenti olmuş, yaşadığımız şehir.
 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk