9
   
  sosyal8.tr.gg
  Sosyal Bilgilerin yararları
 

SOSYAL BİLGİLER OLMASAYDI

 

SOSYAL BİLİMLER: Toplum olayları, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilimdir.

Sosyal Bilgiler hayatımızın en büyük parçalarından biridir. Yaşamın her alanında, var olan sosyal olaylara duyarsız kalabilir miyiz?

Hem tarihi hem de kültürel alanda bilgi ve becerilerimizin gelişmesinde sosyal bilimlerin önemi oldukça büyüktür.

 

Sosyal Bilimler birçok bilim dalından yararlanır.(Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Ekonomi, Din Bilimleri, Filoloji, Hukuk vs)

 

Tarihe Yardımcı Olan Bilim Dalları

1- Antropoloji: Irk bilimi

2- Arkeoloji: Kazı bilimi

3- Antroponomi: Kişi isimlerini inceleyen bilimdir.

4- Coğrafya: Yeryüzün ve iklim özelliklerinin insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bilimdir.

5- Diplomatik: Resmi belgeleri inceleyen bilimdir.

6- Epigrafya: Kitabeleri inceleyen bilimdir.

7- Etnografya: Kültürleri inceleyen bilimdir.

8- Filoloji: Dilleri inceleyen bilimdir.

9- Heraldik: Mühürleri inceleyen bilimdir.

10- Hidrografya: Suları inceleyen bilimdir.

11- Karbon 14 Metodu: Yaş hesaplayan bilimdir.

12- Kronoloji: Takvim ve zaman bilimidir.

13- Nümizmatik: Eski paraları inceleyen bilimdir.

14- Psikoloji: Insanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyen bilimdir.

15- Secere(Soy Kütüğü): Insanların soylarını inceleyen bilimdir.

16- Paleografya: Eski yazıları inceleyen bir bilimdir.

17- Sigolografi: Armaları inceleyen bir bilimdir.

18- Sosyoloji: Insanları ve toplumları inceleyen bir bilimdir.

 

Sosyal Bilgileri iyi bir şekilde öğrenmenin yararları arasında şunları gösterebiliriz;

Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi bir vatandaşı olmamızı sağlar.

Toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasını sağlar.

Vatanımızı ve milletimizi sevmemizi gerektirecek nedenleri ortaya koyar.

Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumamızda önemli bir rol oynar.

Geçmişimizi öğrenmemizi ve geçmişimize sahip çıkmamızı sağlar.

Çevremizde olan olaylara karşı duyarlılık kazanmamızı sağlar.

Daha sosyal ve etkin bir vatandaş olmamızı sağlar.

 

ATATÜRK ve SOSYAL BILIMLER

Atatürk'ün sosyal bilimler alanında yaptığı yeniliklerden en önemlileri Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin, Türk Tarih Kurumunun ve Türk Dil Kurumunun açılmasıdır.

Atatürk, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde arkeolojik kazıların yapılmasını sağlamış, bu kazıları yakından takip etmiştir.

Atatürk'ün diğer bir uygulaması, yabancı sosyal bilimcileri ülkemize davet etmesidir. Böylelikle, sosyal bilimler alanındaki son gelişmelerden haberdar olma ve bu gelişmeleri yakından takip etme imkanı doğmuştur. Ayrıca yurt dışına öğrenciler gönderilmiş ve bu öğrencilerden bir kısmı sosyal bilimler alanında eğitim almıştır.

ANKARA ÜNIVERSITESI DIL ve TARIH COĞRAFYA FAKÜLTESI

Ankara Üniversitesi'nin fakülte olarak kurulan ilk yüksek öğrenim kurumu olan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Atatürk'ün adını koyduğu ve anlamlı bir görev yüklediği bilim merkezidir.

Atatürk, fakültenin kurulmasını önerirken dilde, tarihte, coğrafi özelliklerin araştırılmasında bilimsel yöntemler izlenerek ulusal bilince sahip, özgür düşünen, araştıran, sorgulayan, bilim insanlarının yetiştirilmesini istemiştir.

Fakültenin kuruluş yasası TBMM tarafından 14 Haziran 1935'te kabul edilmiştir. 1936 yılında 195 öğrenci ile öğretime başlayan fakülte 13 Haziran 1946'ya kadar Milli Eğitim Bakanlığına çalışmalar yapmış, daha sonra Ankara Üniversitesi bünyesine alınmıştır.

Bu eğitim kurumunda birçok ünlü sosyal bilimci yetişmiş. Halil İnalcık ve Bahaeddin Ögel gibi ünlü sosyal bilimciler, bu fakültede eğitim almıştır.


TÜRK TARIH KURUMU

Türkiye Cumhuriyetinin önceki tüm Türk devletleri ile bağı olduğunu ve dünya uygarlığının buluşma ve gelişmesinde Türk uygarlığının payı olduğunu düşünen Atatürk, tarih anlayışını geliştirmek ve bu amaçla araştırmalar yapmak için 12 Nisan 1931'de Türk Tarih Kurumunu kurmuştur.

Kurumun amacı Türk tarihini araştırarak elde edilen sonuçları yayımlamaktır.

“Atatürk Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.” sözüyle tarihin çarpıtılmaması gerektiğini belirtmiştir.


TÜRK DİL KURUMU

Cumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı aydınları Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı bir dil olan Osmanlıcayı kullanıyordu. Halk ise Türkçe konuşuyordu. Aydınlar ve halk arasında dil farklılığının olması kültürel bir ikiliğin yaşanmasına da neden olmuştu.

Cumhuriyetten sonra aydınların ve halkın yaşadığı bu ikiliği ortadan kaldırmak için çalışmalar başlamıştı.

Türk dilini yabancı sözcüklerden arındırmak Türkçenin öze dönmesini sağlamak ve Türkçeyi dünyanın en zengin dili haline getirmek amacıyla Atatürk, 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumunu açarak Türk dilinin gerçek bir bilim edebiyat ve sanat diline dönüşmesi çalışmalarını hızlandırmıştır.

 

 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk