9
   
  sosyal8.tr.gg
  Atatürk ve iletişim
 


Atatürk ve iletişim


Milli mücadelenin ilk yıllarında bugün sahip olduğumuz radyo, televizyon gibi birçok iletişim aracı bulunmamaktaydı. Atatürk milli mücadele yıllarında kamuoyu oluşturmak için, kitle iletişim araçlarının bu konudaki önemini bildiğinden bazı çalışmalar yapmıştır. Bunlar;

*Minber (1 Kasım 1918): Atatürk'ün ilk gazete çıkarma girişimi İstanbul'da yayınlanan "Minber"dir. Minber, Mustafa Kemal'in isteği üzerine yayın hayatına girmiştir. Gazeteyi 1918 yılında en yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar ile birlikte çıkarmıştır. Minber gazetesi günlük olarak yayınlanır ve 51 sayı çıkar.

*İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması (Eylül 1919):Sivas Kongresinde alınan bir kararla çıkarılmasına karar verilen gazetedir. Milli mücadelenin gidişatı hakkında halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan bu gazete, milli mücadelenin yayın organı olmuştur. Mustafa Kemal bu gazeteden söz ettiğinde daima “benim gazetem” deyimini kullanmıştır.

*Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin çıkarılması (10 Ocak 1920): Atatürk’ün kurduğu gazetenin üçüncüsüdür. Milli mücadelenin sözcülüğünü yapmıştır. Her sayısında Atatürk’ün bir genelgesi veya beyannamesine yer vermiştir.

*Ceride-i Resmiye gazetesinin yayın hayatına başlaması(Ekim 1920) Ankara’da kurulan T.B.M.M. Hükümetinin resmi gazetesi olarak 07.10.1920 tarihinde yayınlanmaya başlanan
Ceride-i Resmiye, Takvim-i Vakayi’nin devamı olarak kabul edilmektedir.
Ceride-i Resmiye adı 1922’de Resmi Ceride olmuştur. Resmi Ceride adı da 1928 tarihinde Resmi Gazete olmuş ve o tarihten beri bu ad ile yayınlanmaktadır.

*Anadolu Ajansı’nın(AA) Kurulması(Nisan 1920): Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk resmî ajansı (A.A.)’dır. Mustafa Kemal'in emriyle Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar gibi Cumhuriyet tarihinin aydınları tarafından milli mücadele davasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de kurulmuştur. Anadolu Ajansı günümüzde çalışmalarına devam etmektedir. Yeni Türk devletinin ilk ulusal kurumu olma özelliğini taşır. Günümüzde bilgisayar sistemi ve uydu hattıyla çeşitli haber ve fotoğrafları abonelerine hızlı bir şekilde ulaştırmaktadır.

*Telsiz Telgraf Hakkındaki Kanunun Kabul Edilmesi(1925): Kurtuluş savaşı sırasında iletişimin önemi anlaşılmış ve bu boşluğu doldurmak için 1925 de Telsiz Tesisi Hakkında Kanun adlı bir yasa çıkarılarak Türkiye genelinde bir telsiz şebekesi kurulması ön görülmüştür.

*Telsiz, Telgraf vericilerinin hizmete girmesi(1927): 1927 de hizmete giren telsiz-telgraf vericileriyle Berlin, Newyork, Moskova, Tahran, Viyana, Londra gibi merkezlerle bağlantı kurulmuştur.

*İstanbul ve Ankara Radyosunun yayına başlaması(1927)
 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk