9
   
  sosyal8.tr.gg
  İnkılap Test 2-5
 

Soru 1: Sevr Antlaşması niçin hukuken geçersiz sayıldı?

Türk milletine yaşama hakkı tanımıyordu.
Sevr, bir ölüm fermanıydı.
Mebusan Meclisi tarafından onaylanmadığı için.
TBMM'si daha açılmadığı için.

Soru 2: 19 Ağustos 1920 tarihinde yapılan toplantıda, "Sevr Barış Antlaşması'nı imzalayanların ve onaylayanların vatan haini ilan edilmeleri" kararını aşağıdakilerden hangisi tarafından alındı?

İtilaf Devletleri
Düzenli Ordu
Mebusan Meclisi
TBMM

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması haritasına göre yanlış eşleştirilmiştir?

Fransızlara - Antep Urfa Maraş
Ermenilere- Kars Erzurum
Yunanlılara - Musul
İtalyanlara - Antalya Konya

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti tarfından TBMM'sine karşı yapılan işlerden biri değildir?

Düzenli bir askerî güç olan, Kuvayıinzibatiye birlikleri kuruldu.
Şeyhülislamından Millî Mücadele'ye katılanları ve Mustafa Kemal Paşa'yı padişaha karşı hareket edenler olarak gösteren bir fetva alındı.
El altından yerel ayaklanmalar desteklendi.
Şeyhülislamın fetvasına karşı Ankara Müftüsü Mehmet Rifat (Börekçi) ile birlikte yüzlerce müftü ve din adamı bir fetva yayımladı.

Soru 5: "Siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeğe ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkâra ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr Antlaşması, bizce mevcut değildir." Bu söz kime aittir?

Kazım Karabekir Paşa
İsmet Bey
Mustafa Kemal Paşa
Fevzi Çakmak

Soru 6: İtilâf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde , hangi savaştan sonra, Sevr Antlaşması imzalandı?

Trablusgarb Savaşı
I.Dünya Savaşı
Sakarya Savaşı
Çanakkale Savaşı

Soru 7: Aşağıda Sevr Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir.Bunlardan hangisi yanlıştır?

Boğazlar bölgesi, bayrağı ve bütçesi olan uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacaktır.
Askerlikte zorunlu hizmet olacak ve askeri kuvvet olarak 150 bini jandarma olmak şartıyla 500 bin kişilik bir ordu bulundurulacaktır.
Gayrimüslimlere çok geniş haklar verilecek.
Kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlanacak.

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi TBMM'sine karşı yapılan isyanlara karşı alınan tedbirlerden biri değildir?

27 Mayıs 1915'de Sevk ve İskan Kanunu çıkartıldı.
11 Eylül 1920 tarihinde İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
Kuvayımilliye birlikleri ayaklanmaları bastırmıştır.
29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarıldı.

Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi TBMM'sine karşı yapılan isyanlarla ilgili değildir?

Düzenli ordunun kurulması
Ayaklanmalar, Kurtuluş Savaşı için önemli bir engel teşkil etti.
Kuvayımilliye birlikleri işgal güçleri yerine bu ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kalmıştır.
Hem savaş gücü bakımından hem de parasal açıdan Ankara zor durumda kalmıştır.

Soru 10: Aşağıda verilen olayların kronolojik sıralaması yapılınca, aşağıdakilerden hangisi birinci sırada olur?

2 Mayıs 1920 günü Mustafa Kemal'in başkanlığında "Meclis Hükümeti" kuruldu.
24 Nisan 1920 günü TBMM'si ikinci toplantısında Mustafa Kemal Paşa'yı başkanlığa seçti.
Meclis, 23 Nisan 1920 tarihinde büyük bir törenle açıldı.
Mustafa Kemal, 19 Mart 1920 tarihinde yayımladığı genelge ile bütün ülkede seçim yapıldı.

 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk