9
   
  sosyal8.tr.gg
  İnkılap Test 2-3
 

Soru 1: Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, miting yapılması ve protesto telgraflarının çekilmesinin amacı neydi?

Bu vatanın bizim olduğunun anlatılmaya çalışılması.
İşgalcilere karşı silahlı direnişe başlanılması.
Mebusan Meclisi tarafından Misakımilli kararları alınmıştır.
Kuvayımilliye ruhu

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye'nin özelliklerinden değildir?

Milletin ruhundan, sonsuza kadar yaşama ve bağımsızlık isteğinden doğmuş bir birliktir
Osmanlı Devleti'ne bağlı bir Milli Kuvvetlerdir.
Türk milletine dayanan ve onun adına faaliyet gösteren bir direniş hareketidir.
Bu hareket, tek bir grup tarafından değil topyekûn Türk milletince gerçekleştirilmektedir.

Soru 3: Kuvayımilliye hareketi, kahramanlar ve kahramanlık destanlarıyla doludur.Aşağıdakilerden hangisi Türk'ün Ateşle İmtihanı, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Dağa Çıkan Kurt adlı romanlarında Kurtuluş Savaşı'nı işleyen yazarımızdır ?

Halide Edip Adıvar
Mehmed Emin Yurdakul
Ziya Gökalp
Hamdullah Subhi Tanrıöver

Soru 4: 29 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'da, 70 kadar cemiyetten ikişer temsilcinin katılması ile cemiyetler üstü bir teşkilat olarak kuruldu. Amacı, dünyada Türkler hakkında yapılan haksız ve yalan propagandalara yayın yoluyla cevap vermek olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Millî Kongre Cemiyeti
Kilikyalılar Cemiyeti
Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Millîye Cemiyeti
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi, Aralık 1918 tarihinde, Edirne'de, Yunan işgaline direnmek ve onların iddialarına cevap vermek amacıyla kuruldu ve muhtemel Yunan saldırılarına karşı silahlı mücadele hazırlıkları yaptı?

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti
Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Millîye Cemiyeti

Soru 6: Çıkardıkları Fransızca "Le Pays (Vatan)" ve Türkçe "Hadisat" gazeteleri ile doğu illerimizin Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan cemiyetin adı nedir?

Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Millîye Cemiyeti
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Millîye Cemiyeti
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
İslam Teali Cemiyeti

Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi, Azınlıkların dışında Türkler tarafından kurulan ancak Millî Mücadele'ye karşı olan cemiyetlerden değildir?

Pontus Cemiyeti
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti
Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi, Ermeniler tarafından kurulan ve Millî Mücadele'ye karşı olan cemiyetlerdendir?

Hınçak Komitesi -Taşnak Komitesi
Mavri Mira ve Pontus Cemiyetleri
Kürt Teali ve İslam Teali Cemiyetleri
Kilikyalılar ve Millî Kongre Cemiyetleri

Soru 9: Tüm milli cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanılmasının sebebi nedir?

Millî cemiyetlerin faaliyet gösterdikleri bölgeleri kurtarma amacında olmaları.
Kongre ve protesto mitingleri düzenliyip, işgal anında silahla direnişte bulunmaları.
Vatanın kurtuluşunun sağlanması birlik ve beraberlik içinde hareket etmekle mümkündü.
Rum iddialarına karşı Ege Bölgesi'nin Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmak ve ispatlamak.

Soru 10: Aşağıda verilen cemiyet ve amaçlarından hangisi yanlıştır?

Mavri Mira Cemiyeti: Amacı, eski Bizans Devleti'ni yeniden diriltmek, Ege Bölgesi'nde çeteler kurarak ve propaganda yaparak Yunanlılara yardımcı olmaktı.
Pontus Cemiyeti: Rum Patrikhanesi tarafından desteklenen cemiyet, Samsun merkez olmak üzere Doğu Karadeniz'de bir Pontus devleti kurmak amacındaydı.
Hürriyet ve İtilaf Fırkası: Bu fırka, 1911 yılında İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kuruldu. Mondros Ateşkesi'nden sonra Anadolu'daki Millî Mücadele Hareketi'ne karşı muhalefet oluşturdu
İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İstanbul'da Halifenin etrafında bütünleşerek bir Amarikan mandası sağlamak amacıyla kuruldu.

 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk