9
   
  sosyal8.tr.gg
  İnkılap Test 2-2
 

Soru 1: Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla ilişkilendirilen ve aşağıda verilen olaylardan hangisi doğrudan iç politika ile ilgilidir?

Müttefik Bulgaristan'ın teslim olması (29 Eylül 1918 ) Makedonya Cephesi'nin çökmesine yol açtı.
Osmanlı Devleti'nin Almanya ve Avusturya-Macaristan ile bağlantısı kesildi.
İttihat ve Terakki Partisi hükümetten çekildi. (8 Ekim 1918)
Yeni kurulan hükûmet, çaresizlik içinde ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı.(30 Ekim 1918)

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın en ağır koşul içeren maddesidir?

(24) Altı ilde (Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Bitlis) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illerin herhangi bir kısmını işgal hakkına sahip olacaktır.
(7) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.
(12) Hükûmet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir.
(8) Osmanlı demir yollarından İtilaf Devletleri istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır.

Soru 3: "Mondros Ateşkesi, Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartacak bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri, Türk topraklarını, yabancıların işgaline sunmuştur." Aşağıdaki maddelerden hangisi bunun kanıtı niteliğinde değildir?

(10) Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.
(5) Sınırların korunması ve iç güvenliğin temini dışında, Osmanlı ordusu derhâl terhis edilecektir.
(1) Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve bu yerlerdeki istihkâmlar, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
(7) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

Soru 4: Paris Barış Konferansıyla ilgili olarak verilen bu bilgilerden, hangisi ekonomiyle ilişkilendirilebilir?

Konferansta karara bağlanacak birinci konu, Avrupa'nın durumu ve sınırların çizilmesiydi.
Konferansta karara bağlanacak ikinci konu sömürgelerin ve Osmanlı Devleti mirasının paylaşılmasıydı.
Kararların verilmesinde İngiltere, Fransa ve ABD söz sahibiydi.
18 Ocak 1919 tarihinde 32 devletin katılımıyla Paris Barış Konferansı toplandı.

Soru 5: Paris Barış Konferansında Wilson İlkeleri ile ters düşmek istemeyen devletler, aşağıdakilerden hangi çareyi bulacaklardı?

Wilson, ulusların kendi kaderlerini tayin etmesi gerektiğini belirtiyordu.
Wilson, Devletler arası anlaşmazlıkları çözmek için bir "Milletler Cemiyeti" kurulmasını öneriyordu.
Coğrafi keşifler sonrası oluşturulan sömürge düzenini devam ettirmek için, "manda ve himayecilik" adı verilen yeni bir yönetim sistemi.
ABD Başkanı Wilson'un 8 Ocak 1918 tarihinde açıkladığı 14 ilke gizli antlaşmaları geçersiz kıldı.

Soru 6: Paris Barış Konferansı'nda tartışılan en ciddi konu ile ilgili maddenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Yunan ordusunun, 15 Mayıs 1919 tarihinde İtilaf Devletlerinin savaş gemilerinin koruyuculuğu altında İzmir'e çıkması.
Doğu Akdeniz ve Batı Anadolu'da güçlü İtalya'nın varlığını kendileri için tehlikeli gören İngiltere'nin, Yunanistan'ı tercih etmesi.
Gizli anlaşmalarla İtalya'ya vaadedilen Anadolu topraklarının Yunanistan'a verilmesi.
Yunanistan'ın İzmir ve çevresinde tarihsel hakları ve nüfus çoğunluğuna sahip olduğu iddiaları.

Soru 7: İngiltere ve Fransa coğrafi keşifler sonrası oluşturdukları sömürge düzenini devam ettirmek istiyordu. Bu amaçla "manda ve himayecilik" adı verilen yeni bir yönetim sistemi ortaya koydular.Bu sistemin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Kendisini idare edemediklerini iddia ettikleri ülkeler, gelişmiş ülkelerce yetilmeliydi.
Ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi gerektiği.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Ateşkesin aslında savaş durumuna son veren geçici bir anlaşma olması.

Soru 8: İtilaf Devletleri işgal planları yaparken bir taraftan da ülkede yaşayan çeşitli din ve ırktan vatandaşları isyana teşvik ettiler. Bunların arasında ilk sırayı aşağıdakilerden hangisi almıştır?

İtalyanlar
İngilizler
Ruslar
Ermeniler

Soru 9: Ermeni isyanları siyasi amaçlı bir başkaldırıdır. Çeşitli komitalara katılarak silahlanan Ermeniler 1890'lı yıllarda isyanlar çıkarmışlar, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Kafkas Cephesi'nde Türk ordusuna karşı Rusya'nın yanında yer almışlar ve bölge halkına zarar vermişlerdir. Osmanlı Devleti bu olaylar üzerine ne tedbir almıştır?

Ermenilerin iaşe ve güvenliği için büyük harcamalar yapıldı, yerleşebilmeleri için kredi sağlandı.
27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskân Kanunu çıkarmak zorunda kalmıştır.
Ermeniler, salgın hastalıklar ya da göç esnasında yapılan hırsızlık saldırıları sonucunda hayatlarını kaybetti.
Göç sırasında ihmali görülen yetkililer ya da kafilelere saldıranlardan yakalananlar mahkemelerde yargılandı.

Soru 10: Osmanlı Devleti, toprakları içinde ve dışında birçok cephede savaştı.Aşağıda bu cephelerden topraklarımız dışında, Avrupa'da olan cepheler hagisidir?

Sina-Filistin-Suriye Cephesi
İran-Irak Cephesi
Galiçya, Romanya ve Makedonya cepheleri
Kafkas Cephesi (Doğu Cephesi)

 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk