9
   
  sosyal8.tr.gg
  inkılap Test 2-1
 

Soru 1: 28 Haziran 1914 tarihinde Saraybosna’da Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahdı ve eşi bir Sırplı tarafından öldürüldü. Bu suikast, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan hangi savaşın kıvılcımı oldu?

I. ve II. Balkan Savaşları
Çanakkale Savaşları
I .Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı

Soru 2: 19. yüzyılda ………………..hız kazanan sanayileşme ve bunun sonucu ortaya çıkan sömürgecilik hareketleri devletlerarası çıkar çatışmalarına ve ekonomik rekabete dönüştü.Bu cümledeki noktalı yere hangi kıtanın adı yazılmalıdır?

Asya
Avrupa
Amereika
Afrika

Soru 3: Avrupa’da sınırların ve siyasi dengelerin bozulduğu I.Dünya Savaşı hangi gelişmelerin sonucudur?

Fransız ihtilalı ve Sanayi inkılâbının
Yazının icadı ve matbaanın bulunmasının
Coğrafi keşifler ve Reform hareketlerinin
Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmasının

Soru 4: Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

Amerika Birleşik Devletleri: Woodrow Wilson - Osmanlı topraklarında kurduğumuz okul, hastane ve matbaa gibi kurumlar aracılığıyla kısa sürede siyasi ve ekonomik nüfuz elde ettik
İngiltere: Raymond Poincare - İngiltere’den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak Osmanlı Devleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı.
İngiltere: Kral V. George -Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü politikasından vazgeçtik. Bağımsızlık hareketlerini destekleyerek Arapları ayaklandırmaya karar verdik.
Rusya: Çar II. Nicholas-Tarih boyunca en büyük hayalimiz, Boğazlar'ı ele geçirerek sıcak denizlere inmek ve merkezi İstanbul olmak üzere bir Slav imparatorluğu kurmak.

Soru 5: Birinci Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri arasında olmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Avusturya-Macaristan
Bulgaristan
Osmanlı Devleti
Amerika Birleşik Devletleri

Soru 6: Balkanlarda Panslavist hareketlere destek veriyoruz. Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksları da devlete karşı isyana teşvik ediyoruz. Bu düşünce hangi ülkeye aittir?

İngiltere
Ermenistan
Rusya
Fransa

Soru 7: Osmanlı ülkesinde yatırımlar yaparak ekonomik yönden nüfuzumuzu sağlarken bir yandan da buraya askerî uzmanlar göndererek Osmanlı'yla dostane ilişkiler kuruyoruz. Osmanlı Devleti ile daha da yakınlaşmamızı sağlayan Bağdat Demir Yolu Projesi İngiltere'yi rahatsız ediyor.Bu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Almanya
Fransa
Rusya
Amerika Birleşik Devletleri

Soru 8: Kâzım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden Girdik, adlı eserinden bazı cümleler alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlış alınmış olur?

Almanya, savaşı kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır.
İtilaf Devletlerine nispetle ekonomik üstünlüğe sahip Almanya, savaştan zaferle çıkabilir.
Almanya'nın savaşı kaybedebileceği ihtimalini hiç kimse düşünmek istemez.
Osmanlı Devleti, jeopolitik konumu itibarıyla önemli bir coğrafyada yer almaktadır.

Soru 9: Türk bayrağı çekilen, Yavuz ve Midilli adı verilen gemiler Osmanlı donanmasıyla birlikte Alman amiralin komutasında Karadeniz'e çıkıp Rus limanlarını bombalayınca İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ne savaş açtı.Aşağıda verilen olaylardan hangisi bu olaydan sonra olmuştur?

Akdeniz'de İngiliz gemilerinden kaçan Goeben (Goben) ve Breslau (Breslav) adlı Alman savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçerek Osmanlı Devleti'ne sığındı.
İngilizlerin gemilerin teslim edilmesi isteği karşısında Osmanlı Devleti, bu savaş gemilerini satın aldığını açıkladı.
Bu iki savaş gemisinin satın alınması İttihatçıların iç kamuoyunu rahatlatmasına yönelik bir politikaydı.
Osmanlı Devleti Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'ın yer aldığı İttifak Devletleri grubunda Birinci Dünya Savaşı'na girmiş oldu.

Soru 10: İtilaf Devletleri arasında yer alan aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa kıtasında değildir?

Romanya
Yunanistan,
Brezilya,
Portekiz

 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk