9
   
  sosyal8.tr.gg
  icatlar ve buluşlar
 

İcatlar ve Buluşlar Tarihi

Milattan Önce

 • 4241~ Mısır ilk hassas takvim yapıldı.
 • 3200~ Tekerleğin ilk kez Mezopotamya'da ve Orta Avrupa'da kullanıldığı varsayılır.
 • 3200~ Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır.
 • 3000~ Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu.
 • 3000~ Babil'de ilk ilk toplama makinası kullanıldı.
 • 1300~ Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
 • 700~ Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı.
 • 540~ Miletli (Batı Anadoluda liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi.
 • 450~ Herodotot dünya haritası çizdi.
 • 200~ Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti.
 • 10~ Romalı Mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı.

Milattan Sonra

 • 999~ Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi.
 • 1000~ Türk gök bilimci BİRUNİ 13.000 sayfalık araştırmalarını yayımladı.
 • 1010~ Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı.
 • 1020~ Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı.
 • 1045~ Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti.
 • 1280~ İtalyan ARMATİ gözlüğü icad etti (kontak lens uzerindeki ilk çalışmalar ise Leanardo da Vinci tarafından yapılmıştır).
 • 1453~ Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı.
 • 1521~ Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı.
 • 1528~ Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı.
 • 1592~ İtalyan GALİLEO 30 kez büyuten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu).
 • 1614~ İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icad etti.
 • 1618~ Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti.
 • 1642~ Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icad etti.
 • 1643~ İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu.
 • 1666~ Paris'te Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu.
 • 1687~ İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
 • 1492~ İspanyol Kristof KOLOMB Amerika'ya ayak bastı.
 • 1507~ İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerika'nın yeni kıta olduğunu kanıtlar.
 • 1630~ Türk Hazarfen Ahmet Çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu.
 • 1680~ Türk Lagari Hasan Çelebi aya gitme denemesini yaptı.
 • 1698~ İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makinayı yaptı.
 • 1704~ İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı.
 • 1742~ İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi.
 • 1763~ Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti.
 • 1777~ İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makinayı yaptı.
 • 1778~ Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı.
 • 1783~ Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculık yaptılar.
 • 1783~ Fransız Louis LENORAD ilk parajütü tasarladı.
 • 1789~ Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı.
 • 1796~ Edvard JENNER çiçek aşısını buldu.
 • 1799~ İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı.
 • 1800~ Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
 • 1804~ İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icad etti.
 • 1816~ İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı.
 • 1816~ Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskopu icad etti.
 • 1820~ Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti.
 • 1826~ Fransız Joseph NIEPCE ilk fotograf çekimini başardı.
 • 1830~ Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinasını yaptı (Ancak bu tip makinaları üretip satan ilk kişi Amerikalı Isac SINGER'dir).
 • 1831~ İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti.
 • 1836~ ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı.
 • 1837~ İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icad ettiler.
 • 1843~ ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı.
 • 1846~ ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı.
 • 1849~ ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı.
 • 1852~ ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icad etti.
 • 1853~ Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı.
 • 1853~ İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icad etti.
 • 1855~ İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matamatiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı.
 • 1859~ İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı.
 • 1860~ Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı.
 • 1867~ ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icad etti.
 • 1863~ İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı.
 • 1869~ Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
 • 1865~ İsveç Alfred NOBEL dinamiti icad etti.
 • 1876~ ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. (Edison bu laboratıvarda 1093 adet patentli icadda bulunmuştur.)
 • 1876~ Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı.
 • 1876~ ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icad etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmışır).
 • 1877~ ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icad etti.
 • 1878~ İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icad etti.
 • 1879~ Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icad etti.
 • 1880~ ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu.
 • 1882~ Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı.
 • 1884~ Hiram MAXIM tam otomatik makinalı tüfeği yaptı.
 • 1885~ Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti.
 • 1885~ Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti.
 • 1885~ Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu.
 • 1887~ ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icad etti ve patentini aldı.
 • 1888~ ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotograf makinasını yaptı.
 • 1894~ ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı.
 • 1894~ Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinama makinasını icad ettiler.
 • 1895~ Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti.
 • 1896~ İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı.
 • 1896~ Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti.
 • 1898~ Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icad etti.
 • 1900~ Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi.
 • 1901~ ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan traş bıçağının patentini aldı.
 • 1901~ İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icad etti.
 • 1901~ İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı.
 • 1902~ Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfetiler.
 • 1903~ ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar.
 • 1903~ Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı.
 • 1903~ Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti.
 • 1904~ İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icad etti.
 • 1905~ ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı.
 • 1906~ ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinasını icad etti.
 • 1907~ Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti.
 • 1907~ Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu.
 • 1908~ Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi.
 • 1908~ ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu.
 • 1911~ Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti.
 • 1913~ ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde "zorunlu emek" anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır).
 • 1913~ İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu.
 • 1914~ ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı.
 • 1914~ I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti.
 • 1915~ Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi.
 • 1918~ Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icad ettiler (SONAR : SOund Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir).
 • 1921~ Almanya İlk otoyol hizmete girdi.
 • 1922~ Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Fax tasarladı ve Amerika'ya gönderdi.
 • 1922~ Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı.
 • 1923~ İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı.
 • 1926~ İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü televizyonda elde etti.
 • 1926~ ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
 • 1928~ ABD li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupa'da seloteyp diye bilinir).
 • 1928~ İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu.
 • 1929~ ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı.
 • 1930~ ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı.
 • 1930~ Wallace CAROTHERS naylonu üretti.
 • 1930~ ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti.
 • 1933~ Almanya ilk Telex kullanıldı.
 • 1934~ İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı.
 • 1935~ İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu.
 • 1935~ Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı.
 • 1936~ İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı.
 • 1937~ İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı.
 • 1938~ Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi icad etti.
 • 1938~ ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinasını icad etti.
 • 1939~ İngiltere İlk Çamaşır makinası üretildi.
 • 1939~ ABD de HP şirketi Analog verileri digitale çeviren Pulse-code modulation systemini geliştirdi.
 • 1939~ II Dünya savaşı başladı (1945'de sona erdi ).
 • 1942~ ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı.
 • 1942~ İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı.
 • 1943~ Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı.
 • 1945~ ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl JaponyanınNagazaki ve Hirosima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II dünya savaşı sona erdi.
 • 1945~ ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı.
 • 1946~ ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar.
 • 1947~ ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı.
 • 1947~ ABD li Edvin LAND poloroid fotoğraf makinasını icad etti
 • 1947~ ABD Transistörün teorisi geliştirildi.
 • 1948~ ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistörü icad ettiler.
 • 1951~ ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı.
 • 1951~ ABD john ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC'ı yaptılar.
 • 1953~ ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı.
 • 1953~ İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler.
 • 1957~ SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı.
 • 1958~ ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular.
 • 1958~ ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icad edildi.
 • 1958~ ABD Alman asıllı von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasınısağladı.
 • 1960~ ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi.
 • 1961~ SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu.
 • 1962~ ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı.
 • 1964~ ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti.
 • 1966~ ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı.
 • 1967~ G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp nakini gerçekleştirdi.
 • 1969~ ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı.
 • 1969~ ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular.
 • 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti.
 • 1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
 • 1972~ İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti.
 • 1973~ SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu.
 • 1974~ ABD Değişik bilgisayarların kominikasyonu için TCP/IP protokolu geliştirildi.
 • 1974~ ABD Bar Code uygulaması başlatıldı.
 • 1975~ ABD MicroSoft adlı yazılım şirketi kuruldu.
 • 1976~ ABD İntel tarafından 4.77 MHz hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi.
 • 1981~ ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı.
 • 1982~ Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti (Sony ile ayni zamanda).
 • 1982~ ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
 • 1983~ ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı.
 • 1984~ ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı.
 • 1984~ ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti.
 • 1985~ ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi.
 • 1985~ Avrupada Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
 • 1986~ SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi.
 • 1986~ ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi.
 • 1990~ ABD World Wide Web anons edildi.
 • 1991~ ABD Avrupanın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu.
 • 1992~ ABD Sanal gerçeklik tasarlandı.
 • 1992~ Ozon tabakasındaki delik Güney amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı.
 • 1997~ ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
 • 1997~ ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı.
 • 1997~ ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparovuyendi.
 • 2000~ ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar.
  Milat Öncesi 
  4200'lerde İlk duyarlı takvim yapıldı (Mısır)
  3200'lerde Tekerlek ilk kez kullanıldı (Mezopotamya ve Orta Avrupa)
  3200'lerde Yazı ilk kez kullandı (Mezopotamya, Sümerler)
  3000'lerde hiyeroglif denen yazı sistemi kullanıldı (Mısır)
  3000'lerde ilk toplama makinası kullanıldı (Mezopotamya, Babiller)
  1300'lerde ilk alfabe kullanıldı (Mezopotamya, Ugarit)
  700'lerde Lidya'da ilk para sikkesi kullanıldı (Anadolu, Lidyaylılar)
  540'larda Milet'li THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
  450'lerde Heredotos Dünya haritası çizdi
  200'lerde Archimedes kaldıraç yasalarını buldu
  Milat Sonrası
  999   Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi
  1045 Çinli PI CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti ve kitap bastı (Mısırlılar tarafından bulunan papirus kağıdını Çinlilerin geliştirmesiyle)
  1280 İtalyan ARMATI gözlüğü icat etti (Kontak lens üzerindeki ilk çalışmalar ise Leanardo DA VINCI tarafından yapıldı)
  1453 Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve Güneş Sistemi kuramını ortaya attı
  1592 İtalyan GALILEI 30 kez büyüten teleskop yaptı (Daha önce Hollandalı gözlükçü Hans LIPPERSHEY ilk teleskopu buldu)
  1614 İskoçyalı John NAPIER logaritma cetvelini icat etti
  1618 Alman Johannes KEPLER Güneş Sistemi'nin yasalarını keşfetti
  1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icat etti
  1643 İtalyan Evangelista TORICELLI cıvalı barometreyi buldu
  1645 Alman Guttenberg matbaa makinasını icat etti
  1666 Paris'te Kraliyet Bilimler Akademisi kuruldu
  1687 İngiliz Isaac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti
  1698 İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makinayı yaptı
  1704 NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı
  1742 İsveçli Anders CELSIUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi
  1763 Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen telgrafı icat etti
  1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makinayı yaptı
  1778 Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı
  1783 Fransız MONTGOLFIER kardeşler ilk uçan balonla yolculuğu yaptı
  1783 Fransız Louis LENORAD ilk paraşütü tasarladı
  1789 Fransız Antoine LAVOISIER oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı
  1796 Edvard JENNER çiçek aşısını buldu
  1799 İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı
  1800 Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya attı
  1804 İngiliz Richard TREVITHICK ray üzerinde 16 km/saat hızla giden ilk lokomotifi icat etti
  1816 İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı
  1816 Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskopu icat etti
  1820 Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti (Günümüzde kullanılan iletişim araçlarının temel çalışma ilkesi ortaya konmuş oldu)
  1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotoğraf çekimini başardı
  1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinasını yaptı (Bu tip makinaları üretip satan ilk kişi ABD'li Isaac SINGER oldu)
  1831 İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti
  1836 ABD'li Samuel COLT kendi adını verdiği tabancayı tasarladı
  1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat etti
  1843 ABD'li Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı
  1846 ABD'li dişçi William ORTON ik kez ameliyatta eteri kullandı
  1849 ABD'li Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı
  1852 ABD'li Elisha OTIS ilk asansörü icat etti
  1853 Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı
  1853 İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icat etti
  1855 İskoç James MAXWELL Faraday yasalarını matamatiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
  1859 İngiliz Charles DARWIN Türlerin Kökeni adlı evrim kuramını yayınladı
  1860 Belçikalı mühendisler ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı
  1863 Londra'da ilk metro çalışmaya başladı
  1865 İsveçli Alfred NOBEL dinamiti icat etti
  1867 ABD'li Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti
  1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV periyodik elementler tablosunu yayımladı
  1876 ABD'de EDISON tarafından ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. Edison bu laboratuvarda 1093 adet patentli icat yaptı.
  1876 Alman mühendis Nikolaus OTTO dört zamanlı motoru yaptı
  1876 İskoç asıllı ABD'li Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etti (Tarihteki ilk uzaktan konuşma denilen tele-phone konuşması 10 Mart 1876'da Bell ile yardımcısı Watson arasında yapıldı)
  1877 EDISON fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti (Bu cihaz günümüzdeki plak, teyp, CD-çaların temelini oluşturdu)
  1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulunu icat etti
  1879 Alman Ernst von SIEMENS elektrikle çalışan ilk treni icat etti
  1880 ABD li Thomas EDISON elektrik ampulunu güvenli hale getirerek satışa sundu
  1882 Alman Robert KOCH kolera virüsünü tanımladı
  1884 Hiram MAXIM tam otomatik makinalı tüfeği yaptı
  1885 Alman Karl BENZ 14,5 km/saat hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti
  1885 Alman Heinrich HERTZ elektromanyetik dalgaları keşfetti
  1885 Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu
  1887 ABD'li Emile BERLINER gramofonu (plak) icat etti ve patentini aldı
  1888 ABD'li George EASTMAN ilk taşınabilir fotoğraf makinasını yaptı
  1894 ABD'li Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı
  1894 Fransız LUMIERE kardeşler ilk sinema makinasını icat etti (Görüntünün kaydedilmesi, saklanması, yeniden kullanılması mümkün hale geldi)
  1895 Alman Wilhelm ROENTGEN x-ışınlarını keşfetti
  1896 İtalyan Guglielmo MARCONI radyo dalgalarıyla ilk mors yayınını yaptı
  1896 Fransız Antoine BECQUEREL uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti
  1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN ilk teybi icat etti
  1900 Avusturyalı Sigmund FREUD Rüyaların Yorumu adlı kitabını yayınladı
  1900 Alman Max PLANCK enerjinin kuantum tabiatını keşfetti
  1900 İtalyan MARCONI Atlantik ötesinden radyo sinyalleri aldı
  1900 Norveçli VAALER kağıt tutturmada kullanılan ataçı geliştirdi
  1901 ABD'li GILETTE ve NICKERSON körlenince atılan traş bıçağının patentini aldı
  1901 İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icat etti
  1901 İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı
  1902 Polonyalı Marie CURIE ve kocası Pierre CURIE radyumu keşfetti
  1903 ABD'li WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladı
  1903 Fransız Gustave LIEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı
  1903 Hollandalı doktor Willem EINTHOVEN elektro-kardiyografi (EKG) cihazını icat etti
  1904 İngiliz John FLEMING ilk elektronik vakum tüpü (diyot) icat etti
  1905 Fransız Alfred BINET zeka testini buldu
  1905 Musevi asıllı Alman Albert EINSTEIN özel görecelik kuramı nı yayınladı
  1906 ABD'li Alva FISHER ilk çamaşır makinasını icat etti
  1907 Kanadalı Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti
  1907 Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu
  1907 Radyometrik tarihleme ile Dünya'nın 2.2 milyar yaşında olduğu bulundu
  1908 Alman GEIGER radyasyonun varlığını saptayan ve kendi adını verdiği cihazı geliştirdi
  1908 ABD'li Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı
  1909 Polonyalı Paul EHRLICH sifiliz (frengi) tedavisini buldu
  1911 Norveçli Ronald AMUNDSEN Güney Kutbu'nu keşfetti
  1912 ABD'li Henrietta LEAVITT pulsarların periyodu ile parlaklığı arasındaki korelasyonu keşfetti
  1912 Alman Alfred WEGENER kıtasal kayma kuramını ortaya attı
  1913 ABD'li pilot Elmer SPERRY ilk robotu yaptı (Robot sözcüğü Çek dilinde zorunlu emek anlamındadır ve bu terim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır)
  1913 ABD'li Henry FORD ilk üretim bandını kurarak günde 1000 otomobil üretmeye başladı
  1913 İngiliz Sheffield paslanmaz çeliği buldu
  1913 İngiliz Ernest RUTHERFORD ve Danimarkalı Niels BOHR atomik yapıyı ortaya koydu
  1913 ABD'li John WATSON davranışçı ekolü kurdu
  1914 ABD'nin Ohio eyaletinde ilk trafik lambaları kullanıldı
  1915 Musevi asıllı Alman Albert EINSTEIN genel görecelik kuramı nı yayınladı
  1915 Isıya dayanıklı pyrex cam üretildi
  1915 Pellegranın bir beslenme hastalığı olduğu anlaşıldı
  1918 Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi sonar sistemini icat etti (SONAR: SOund Navigation and Ranging, ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme)
  1920 KDKA'nın radyo yayını başladı
  1921 Almanya'da ilk otoyol hizmete girdi
  1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla Amerika Kıtası'na fotoğraf gönderebilen faks cihazını tasarladı
  1922 İnsülin izole edildi
  1922 Kanada'da ilk kez bir şeker hastasına insülin tedavisi uygulandı
  1923-1952 Fransız Jean PIAGET bilişsel gelişmenin evrelerini inceledi
  1923 İsveçli PLATEN ve MUNTERS adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı
  1924 ABD'li Edwin HUBBLE yeni bir galaksi keşfetti
  1926 İskoçyalı John Logie BAIRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü televizyonda elde etti (Televizyonu icat etti)
  1926 Televizyon geliştirildi
  1926 ABD'li Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
  1927 Büyük-patlama kuramı ortaya çıktı
  1927 Alman Werner HEISENBERG belirsizlik ilkesi ni ortaya attı
  1928 ABD'li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupa'da seloteyp)
  1928-1945 İskoç Alexander FLEMING penisilin i buldu
  1929 AT&T laboratuarlarında koaksiyal kablonun patenti alındı
  1929 ABD'li Edwin HUBBLE evrenin genişlediğini kanıtladı
  1930 ABD'de ilk elektronik cihaz yapıldı
  1930 ABD'li Clyde TOMBAUGH Plüton gezegenini keşfetti
  1931 ABD'li Ernest LAWRENCE siklotronu icat etti
  1932 İngiliz James CHADWICK nötronu keşfetti
  1933 Almanya'da ilk teleks kullanıldı
  1934 İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı
  1935 Portekizli Antonio MONIZ mental hastalıklarda lobotomiyi kullandı
  1935 İskoç Robert WATSON-WATT radarı icat etti (Bu radar uçakları 65 km'den tanıyabiliyordu)
  1930 ABD'li Wallace CAROTHERS naylonu icat etti (Now You LOusy Nippon)
  1935 Rus asıllı Amerikalı Igor SKORSKY VS300 adlı ilk modern helikopteri yaptı
  1936 İngiltere'de BBC siyah beyaz TV yayınına başladı
  1937 İngiltere'de Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı
  1938 Elektro-şok tedavisi fikri önerildi
  1938 Macar Lazla BIRO tükenmez kalemi icat etti
  1938 ABD'li Chester CARLSON ilk fotokopi makinasını icat etti
  1939 ABD'de HP şirketi analog verileri dijitale çeviren pulse-code modülasyon sistemini geliştirdi
  1939 İngiltere'de ilk çamaşır makinası üretildi
  1942 Alman göçmeni ABD'li von BRAUN V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı
  1942 İtalyan Enrico FERMI ilk nükleer reaktörü tasarladı
  1942 İtalyan Enrico FERMI ilk kontrollü nükleer tepkimeyi yaptı
  1943 Holandalı Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı
  1945 ABD'li Robert OPPENHEIMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi (Aynı yıl Japonyanın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atıldı)
  1945 ABD'li Percy SPENCER ilk mikrodalga fırının patentini aldı
  1946 ABD'de J. MAUCHLY ve J. ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk bilgisayarı tasarladı (Günümüzde kullanılan bilgisayarların atası sayılan bu bilgisayar 30 ton ağırlığında ve 4 apartman dairesi büyüklüğündeydi ve içinde 17.500 elektronik tüp bulunmaktaydı) (Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer)
  1947 ABD'de sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı
  1947 ABD'li Willard LIBBY radyokarbon ile tarihleme yöntemini buldu (C-14)
  1947 ABD'li Edwin LAND polaroid fotoğraf makinasını icat etti
  1947 ABD'de transistörün teorisi geliştirildi
  1948 ABD'de BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY transistörü icat etti
  1950 Lösemi hastalığı için ilaç geliştirildi
  1950 Yapay zeka çalışmaları başladı
  1951 ABD'de IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yapıldı
  1951 ABD'de John ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC'ı yaptı
  1952 Şizofreni tedavisi için ilaç geliştirildi
  1952 ABD'li Jonas SALK çocuk felci aşısını buldu
  1953 Amino asitler yapay olarak üretildi
  1953 ABD'de ilk renkli TV yayını yapıldı
  1953 Büyük küresel çatlak keşfedildi
  1953 İngiliz Francis CRICK ve ABD'li James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfetti
  1953 Piltdown Adamı'nın sahte olduğu anlaşıldı
  1954 İlk başarılı böbrek nakli gerçekleştirildi
  1957 SSCB'de uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNIK I adlı uydu fırlatıldı
  1958 ABD'li fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW laser teorisini ortaya koydu
  1958 ABD'de silisyum yonga/mikroçip icat edildi
  1958 Alman asıllı ABD'li von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı
  1959 LEAKEY ailesi insanın atasını keşfetti
  1960 ABD'li Theodor MAIMAN ilk laser tabancasını gerçekleştirdi
  1960 ABD'li Harry HESS deniz dibi açılması fikrini önerdi
  1961 Rus kozmonot Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu
  1962 ABD'de ilk TV uydusu olan TELSTAR fırlatıldı (Bu uyduyla kıtalar arası telefon konuşmaları, telefaks, teleks haberleşmeleri ve TV, radyo yayınları yapılması mümkün hale geldi)
  1963 Manyetik bantlar deniz dibi açılması fikrini doğruladı
  1964 ABD'de IBM şirketi ilk kelime-işlemciyi üretti
  1965 ABD'de Arno PENZIAS ve Robert WILSON kozmik mikrodalga ışımasını keşfetti
  1966 ABD'de tek transistörlü bellek yongası yapıldı
  1967 İngiltere'de Jocelyn BELL ve Antony HEWISH pulsarları keşfetti
  1967 Güney Afrikalı Christian BERNARD İlk kalp naklini gerçekleştirdi
  1969 ABD'de bilgisayar platformlarında UNIX işletim sistemi çalıştırılmaya başlandı
  1969 ABD'li Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Ay'a ayak basan ilk insan oldu
  1970 ABD'de üniversiteler arası bilgi iletişiminde kullanılmak üzere ARPA denilen yeni bir iletişim sistemi gerçekleştirildi. Bu sistemle ayrı şehirlerdeki bilgisayarların birbirlerine bağlanabilmeleri mümkün oldu
  1970 ABD'de IBM firması ilk floppy denilen esnek disketi üreti
  1971 ABD'de İlk ticari mikroişlemci üretildi
  1971 SSCB'de ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve Dünya yörüngesine oturtuldu
  1972 İngiliz Godfrey HOUNSFIELD bilgisayarlı tomografi cihazını üretti
  1972-1985 BT ve MR geliştirildi
  1973 SSCB'de Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu
  1974 ABD'de bilgisayarların birbiriyle iletişimi için TCP/IP protokolu geliştirildi
  1974 Donald JOHANSON 3.2 milyon yaşındaki Lucy'yi buldu
  1974 ABD'de bar code uygulaması başlatıldı
  1975 ABD'de MicroSoft adlı yazılım şirketi kuruldu
  1975 PC endüstrisi başladı
  1975 Endorfinlerin rolü anlaşıldı
  1976 ABD'de Intel tarafından 4.77 MHz hızında 8086 koduyla mikroişlemci icat edildi
  1976 Kozmik sicim kuramı öne sürüldü
  1977 Derin okyanus çukurlarında yaşam görüldü
  1980 WHO çiçek hastalığının yok edildiğini açıkladı
  1980 ABD'li Luis ALVAREZ dinozorları asteroidlerin yok ettiğini kanıtladı
  1981 ABD'de IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar ve işletim sistemi yapıldı
  1981 AIDS hastalığı ortaya çıktı
  1982 Hollanda şirketi olan PHILIPS çok düşük enerjili laser ile çalışan ilk kompakt diski (CD) Japon SONY firması ile aynı zamanda icat etti
  1982 ABD'de ilk yapay kalp nakli gerçekleştirildi
  1983 ABD'de MicroSoft firması Windows işletim sistemini kurdu
  1984 ABD'de megabitlik bellek yongası yapıldı
  1984 ABD'de Apple firması MACINTOSH adlı bilgisayarı üretti
  1985 ABD'de ARPA'nın adı INTERNET olarak değiştirildi (Internet bilgi otobanı anlamına gelir)
  1985 Avrupa'da mobil telefonlar kullanılmaya başlandı
  1986 SSCB'de Çernobil nükleer kazası meydana geldi
  1987 Fluoksetin isimli güçlü bir antidepresif ilaç bulundu (Prozac)
  1990 ABD'de World Wide Web anons edildi
  1991 ABD'de Avrupa'nın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu
  1992 ABD'de sanal gerçeklik tasarlandı
  1992 Internet www'yi yaygınlaştırdı
  1992 Ozon tabakasındaki deliğin Güney Amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı
  1993 Davranış genleri araştırılmaya başlandı
  1994 4.4 milyon yıllık insan fosili bulundu
  1996 Mars'tan getirilen meteorit diğer gezegenlerde yaşam bulunma olasılığını gösterdi
  1997 ABD'de NASA tarafından fırlatılan PATHFINDER robotu Mars'a iniş yaptı
  1997 Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı
  1997 ABD'de IBM tarafından üretilen DEEP BLUE adlı bilgisayar Dünya Şampiyonu satranç ustası Kasparov'u yendi
  2000 Bilim adamları ortak bir projede genetik şifre nin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar  M . .Ö
  " 4241 Mısırlılar ilk hassas takvimi yaptı
  " 3200 lerde Tekerleğin ilk kez mezopotamyada ve orta avrupada kullanıldığı varsayılır.
  " 3200 Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
  " 3000 Mısırda Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
  " 3000 Babilde ilk ilk toplama makinası kullanıldı
  " 1300 Suriyede Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
  " 700 Lidya da( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı
  " 10 Roma da mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı

M . S

" 999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi
" 1045 Çinli Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti
" 1280 İtalyan ARMATİ gözlüğü icad etti (kontak lens uzerindeki ilk çalışmalar ise leanardo da vinci tarafından yapılmıştır)
" 1592 İtalyan GALİLEO 30 kez büyuten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans lippershey ilk teleskopu bulmuştu)
" 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icad etti
" 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icad etti
" 1643 İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu
" 1698 İngiliz thomas SAVERY ilk buharlı makinayı yaptı
" 1742 İsveçli Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi
" 1763~Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti
" 1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makinayı yaptı
" 1778 Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı
" 1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculık yaptılar
" 1783 Fransız Louis LENORAD ilk parajütü tasarladı
" 1800~Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
" 1804 İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icad etti
" 1816 İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı
" 1816 Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskopu icad etti
" 1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotograf çekimini başardı
" 1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinasını yaptı (Ancak bu tip makinaları üretip satan ilk kişi
" USAlı Isac SINGER dir)
" 1836 ABD li Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı
" 1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icad etiler
" 1843 ABD li Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı
" 1846 ABD li dişçi William ORTON ik kez ameliyatında eteri kullandı
" 1849 ABD li Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı
" 1852 ABD li Elisha OTİS ilk Asansörü icad etti
" 1853 Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı
" 1853 İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icad etti
" 1860 Belçikalı müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı
" 1867 ABD li Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icad etti
" 1863 Londrada ilk metro çalışmaya başladı
" 1865 İsveçli Alfred NOBEL dinamiti icad etti
" 1876 ABD de EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu.
Edison bu laboratıvarda 1093 adet patentli icadda bulunmuştur.
" 1877 ABD de EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icad etti
" 1876 Alman müh Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı
" 1876 İskoç asıllı ABDli Alexander Graham BELL ilk telefonu icad etmiştir.(Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen TelePhone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmışır
" 1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icad etti
" 1879 Alman Ernst von SİEMENS elektrikle çalışan ilk treni icad etti
" 1880 ABD li Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu
" 1884 Hiram MAXIM tam otomatik makinalı tüfeği yaptı
" 1885 Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti
" 1885 Alman Heinrich HERTS elektromantetik dalgaları keşfetti
" 1887 ABD li Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icad etti ve patentini aldı
" 1888 ABD li George EASTMAN ilk taşınabilir fotograf makinasını yaptı
" 1894 ABDli Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı
" 1894 Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinama makinasını icad ettiler
" 1896 İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı
" 1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icad etti
" 1900 Norveçli VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi
" 1901 ABD li GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan traş bıçağının patentini aldı
" 1901 İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icad etti
" 1903 ABD li WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar
" 1903 Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı
" 1903 Hollandalı doktor Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti
" 1904 İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icad etti
" 1906 ABDli Alva FİSHER ilk çamaşır makinasını icad etti
" 1907 Kanadalı Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti
" 1908 Alman GEIGER Radyasyonun varlığını saptayan ve kendi adını verdiği cihazı geliştirdi
" 1908 ABD li Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı
fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu
" 1913 ABDli lı pilot Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı
" 1918 Fransız PierreLANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icad ettiler (SONAR : SOund Navigation and Ranging
Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir)
" 1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla amerikaya fotoğraf gönderebilen fax tasrladı
" 1923 İsveçli Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı
" 1926 İskoçyalı John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti
" 1928 ABD li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupada seloteyp)
" 1929 ABD de AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı
" 1930 USA da ilk elektronik cihaz yaratıldı
" 1933 İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı
" 1935 İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu
" 1935 Rus asıllı Amerikalı İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı
" 1936 İngilterede BBC siyah beyaz TV yayınına başladı
" 1938 Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi icad etti
" 1938 ABD li Chester CARLSON ilk fotokopi makinasını icad etti
" 1939 ABD de HP şirketi Analog verileri digitale çeviren Pulse-code modulation systemini geliştirdi
" 1942 Alman göçmeni ABDli Von BRAUN V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı
" 1942 İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı
" 1945 ABD li Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl
Japonyanın Nagazaki şehrine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II dünya savaşı sona erdi
" 1945 ABD li Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı
" 1946 ABD de J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı
ilk elektronik bilgisayar aletini tasarladılar
" 1947 ABD li Edvin LAND poloroid fotoğraf makinasını icad etti
" 1948 ABD li BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistörü icad ettiler
" 1950 ABD Prinseton üniversitesinde ………adlı bilim adamı ilk yapay zeka çalışmalarına başladı
" 1951 ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı
" 1953 ABD de ilk Renkli TV yayını yapılmaya başladı
" 1957 SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı
" 1958 ABD li fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular
" 1958 MikroChip icad edildi
" 1958 Alman asıllı ABD li Vernher von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı
" 1960 ABD li Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi
" 1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı
" 1964 ABD de IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti
" 1966 ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı
" 1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı
" 1974 ABD Değişik bilgisayarların kominikasyonu için TCP/IP protokolu geliştirildi
" 1982 Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda)
" 1983 ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini anons etti
" 1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı
" 1984 ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti
" 1986 ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı yaratıldı

 
  "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol." Mevlana  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
"Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak." K. Atatürk